(004) 021 315 56 78 Luni - Duminica, 09.00 - 19.00
Acasa
Bilete
Harta site Contact            
 STIRI DIVERSE MEDIA
 04.06.2018 - Alexandru_Arsinel multumeste tuturor iubitorilor Teatrului de Revista `C-tin Tanase` care i-au trimis urari cu ocazia zilei sale de nastere!
 25.05.2018 - GDPR Regulament pentru protectia datelor personale Bilete TRCT
 14.04.2018 - Vasile_Muraru si Valentina Fatu, doi actori de prima marime ai Teatrului de Revista Interviu de suflet
 12.04.2018 - Istoric Teatrul Savoy Pe urmele unui bilet de intrare la teatru. Articol simplybucharest.ro
 04.04.2018 - Stela_Popescu in inimile noastre! Alexandru Arsinel, la Antena 1 (Prietenii de la 11): `Inca nu cred ca nu mai este printre noi`
 27.03.2018 - Spectacol de Teatru de Revista pentru copii! Un nou proiect la Sala de balet a Teatrului de Revista C-tin. Tanase din Pasajul Victoria
 27.03.2018 - Ziua_Mondiala a Teatrului 27 martie 2018 si mesajele internationale ale personalitatilor


CENTRUL DE PRESA /MEDIA TRCT
Nume Pct
1.Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` si activitata sa in Presa 2015-2018  
2.Galerie Foto TRCT  
3.Galerie Video TRCT  
4.Teatrul de Revista C.Tanase Premii, Trofee, Distinctii  
5.Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Ziua Mondiala a Cartii 23.04.  
6.Arhiva Presa (Ziua Mondiala a Presei Libere 20.04.)  
7.PARTENERI ce sustin activitatea Teatrului de Revista `C-tin Tanase`  
8.Distributie Spectacole, Comunicate  
9.TRCT Recenzii Recomandari Cronici Testimoniale  
10.Evenimente Castiga o Invitatie cu RATB 16.12.2016 - 30.11.2018  
11.Alexandru_Arsinel director TRCT Articole in Presa 2013-2018  
12.Vasile_Muraru actor, director artistic TRCT Articole in Presa  
13.Stela_Popescu 21.12.1935 - 23.11.2017 in Presa 2013-2017  
14.Stela_Popescu 21.12.1935 - 23.11.2017 TRCT in Presa 2007-2012  
15.Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` si activitata sa in Presa 2010-2014  
16.Vasile_Muraru si Nae Lazarescu (30.01.1940-19.12.2013) in Presa  
17.Alexandru_Arsinel director TRCT Articole in Presa 2009-2012  
..continua..


TRCT ECHIPA ARTISTI
Nume Pct
1.Echipa Actori (Ziua Mondiala a Teatrului 27.03.)  
2.Echipa Artisti Solisti Muzica (Ziua Internationala a Muzicii 01.10.)  
3.Echipa Balet (Ziua Internationala a Dansului 29.04.)  
4.Echipa Regizori, Scenografi  
5.Echipa Orchestrei TRCT  
6.Echipa TRCT Biografii, CV  
7.Artisti Invitati la TRCT  
..continua..

Contact Webmaster


Home/Prima pagina Subiect precedent   | Subiect urmator  

Anunt angajari Resurse Umane Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Calendar desfasurare 08.09- 09.10.2017
Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”
Calea Victoriei Nr. 33, Sector 1, Bucuresti Tel./Fax 021.314.19 79

* * * * *
* * * * ** * * * *
* * * * *
* * * * *

ANUNȚ
08.09.2017

Teatrul de Revistă ,,Constantin Tănase”, cu sediul în București, Calea Victoriei nr.33, sector 1, organizează concurs în data de 02.10.2017 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante după cum urmează:

Compartiment Actori
- 3 posturi actor teatru gr. prof.II – studii superioare

Compartiment Balet – studii medii
- 1 post coregraf tr. prof.I
- 1 post solist balet tr. prof.I
- 1 post solist balet tr. prof.II
- 1 post balerin tr. prof.I
- 2 posturi balerin tr. prof.II

Compartiment Orchestră
- 1 post dirijor gr. prof.I – studii superioare
- 1 post solist instrumentist gr. prof.I (trompetă) – studii superioare
- 2 posturi instrumentist tr. prof.I (pian şi tobe) – studii medii

Compartiment Solişti vocali
- 1 post solist vocal gr. prof.I – studii superioare
- 1 post solist vocal tr. prof.I – studii medii

Secția Scenă
- 1 post maestru sunet tr. prof. I – studii medii
- 1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (mânuitor, montator decor) tr. prof.I
- 1 post machior tr. prof.II – studii medii

Serviciu Administrativ
- 1 post referent tr. prof.IA – studii medii
- 1 post curier
- 1 post şofer tr. prof.I
- 1 post pompier

CONDITII GENERALE

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE

3 posturi actor teatru gr. prof.II – studii superioare – Compartiment Actori

Condiții:
- absolvenţi studii superioare de specialitate;
- 1 post sex feminin vârstă max. 40 ani;
- 2 posturi sex masculin vârstă max. 40 ani;
- Experiență și aptitudini în domeniul comediei minim 3 ani.
Proba concursului: probă practică și interviu.
Tematică:
- interpretarea unui monolog, scenetă sau cuplet, la alegere;
- prezență scenic;
- aptitudini musicale și coregrafice;

1 post coregraf tr. prof.I – Compartiment Balet

Condiții:
- absolvent studii medii de specialitate;
- montări în domeniul spectacolelor de revistă;
- experiență în domeniul spectacolelor muzicale de minim 10 ani.
Proba concursului: probă practică și interviu.
Tematică:
- propuneri cu subiecte pentru 2-3 balete, care să fie incluse într-un spectacol de revistă;
- susținerea unui libret coregrafic, punerea acestuia în scenă cu ajutorul unui grup de balerini;

1 post solist balet tr. prof.I – Compartiment Balet
1 post solist balet tr. prof.II
1 post balerin tr. prof.I
2 posturi balerin tr. prof.II


Condiții:
- absolvenţi studii medii de specialitate;
- vârsta max. de 25 ani;
- experiență în domeniu minim 1 an.
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- executarea unui pasaj coregrafic în care concurentul să-și etaleze posibilitățile tehnice
- memorarea și executarea unui moment coregrafic ales și predat de un membru al comisiei.

1 post dirijor gr. prof.I – studii superioare – Compartiment Orchestră
Condiții:
- absolvent studii superioare de specialitate
- experiență în domeniul spectacolelor musicale de minim 10 ani
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- citirea la prima vedere a unei partituri
- citirea în chei
- citirea cifrajului armonic
- citire pasaje ritmice la prima vedere

1 post solist instrumentist gr. prof.I (trompetă)–studii superioare – Compartiment Orchestră
Condiții:
- absolvenţi studii superioare de specialitate
- experiență în domeniul spectacolelor musicale minim 1 an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- citirea la prima vedere a unei partituri
- interpretarea unei piese la alegere
- executarea unei improvizații
- efectuarea unei transpoziții la semiton și la ton
- citire în diverse chei

2 posturi instrumentist tr. prof.I (pian şi tobe) – Compartiment Orchestră

Condiții:
- absolvent studii medii
- experiență în domeniu minim 1 an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- citirea la prima vedere a unei partituri
- interpretarea unei piese la legere
- executarea unei improvizații
- efectuarea unei transpoziții la semiton și la ton
- citire în diverse chei

1 post solist vocal gr. prof.I – studii superioare – Compartiment Solişti vocali

Condiții:
- absolvent studii superioare
- experiență în domeniul spectacolelor musicale de minim 1an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- interpretarea unei melodii cu negativ
- prezență scenică

1 post solist vocal tr. prof.I – Compartiment Solişti vocali

Condiții:
- absolvent studii medii
- experiență în domeniul spectacolelor musicale de minim 1an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- interpretarea unei melodii cu negativ
- prezență scenică

1 post maestru sunet tr. prof.I – Secția Scenă
Condiții:
- absolvent studii medii
- calificare electronist sau electrician
- experiență în asigurare sunet în ramura cultură minim 5 ani
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- asigurarea efectelor de sunet
- operare pupitru sunet

1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte tr. prof.I – Secția Scenă

Condiții:
- absolvent 8 -10 clase
- experiență în montarea – demontarea decorurilor
- experiență în domeniul cultural minim 1 an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- tipurile de cortine
- realizarea legăturilor la cortine
- manevrele pentru cortine
- decorurile – de câte feluri sunt, cum se plantează și cum se depozitează
- modalități de prindere a decorului
- scena, avanscenă, care este punctul zero al scenei
- care este diferența între glisantă și culisantă

1 post machior tr. prof.II – Secția Scenă
Condiții:
- absolvent studii medii
- absolvent cursuri de specialitate make up
- experiență în domeniu minim 1 an
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- efectuarea unui machiaj după o temă data
- montarea genelor false
- protecția antiseptică a truselor de machiaj
- pregătirea unui spectacol din punct de vedere al amchiajului

1 post referent tr. prof.IA – studii medii – Serviciul Administrativ

Condiții:
- absolvent 12 clase cu diplomă de bacalaureat
- cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului
- cunoștințe de legislație în domeniul gestionării bunurilor: mijloace fixe, obiecte de inventar, patrimoniu
- experiență în domeniu minim 5 ani
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
- Legea nr.22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor
- OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
- Legea nr. 276/2013 – pentru stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare
Tematică:
- noțiunea de gestionar; condiții privind angajarea gestionarilor
- constituirea garanției
- răspunderea gestionarului
- principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere
- registrul inventar

1 post curier – Serviciul Administrativ

Condiții:
- absolvent studii medii
- cunoștințe în utilizarea PC-ului ( Word, Excel)
- vechime în muncă minim 3 ani
Proba concursului: probă practică și interviu
Tematică:
- Organizarea și funcționarea compartimentului secretariat - registratură
- Mod de înregistrare și distribuire (transmitere) a documentelor
- Regimul documentelor în funcție de conținutul lor

1 post şofer tr. prof.I – Serviciul Administrativ

Condiții:
- absolvent studii medii
- să posede permis de conducere auto categorie B, C şi E
- cunoștințe de legislație în domeniu
- experiență în domeniu minim 10 ani
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
- OUG 195/2002 modificată si actualizată prin OUG 41/2016 și Legea nr.93/2016

1 post pompier – Serviciul Administrativ

Condiții:
- absolvent 8 -10 clase
- atestat de servant pompier
- cunoștințe de legislație în domeniu
- experiență în domeniu minim 3 ani
Proba concursului: probă scrisă și interviu
Bibliografie:
- Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.481/2004 – privind protecția civilă
- Agenda pompierilor – autor Paul Bălulescu
- Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare

Calendarul de desfășurare a concursurilor este următorul:

- Afișarea anunțului publicitar – 08.09.2017
- Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere – 22.09.2017 ora 14,00
Etapa 1
- Afișarea rezultatelor privind selectarea dosarelor –25.09.2017 până la ora 16,00
Etapa 2
- Proba practică – 02.10.2017 – începând de la ora 9.00
- Proba scrisă – 02.10.2017 – începând de la ora 10.00
- Afișarea rezultatelor la proba practică / scrisă – 03.10.2017 până la ora 16,00
Etapa 3
- Interviu – 06.10.2017 începând de la ora 9.00
- Afișarea rezultatelor la proba interviu – 09.10.2017 până la ora 16,00

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține urmatoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- Copia actului de identitate
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Două recomandări de la ultimele locuri de muncă

Depunerile se fac în zilele lucrătoare, între 11 – 22 septembrie, între orele 10.00 – 14.00 la compartimen Resurse Umane
Relații suplimentare se pot obține la sediul teatrului – compartiment Resurse Umane

MANAGER, Compartiment Resurse Umane,
ARȘINEL ALEXANDRU Cașu Rădulescu Silvia

 • Centralizator rezultate finale pag.1

 • Centralizator rezultate finale pag.2

 • CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU din 06.10.2017-p1

 • CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU din 06.10.2017-p2

 • Programul pentru interviu 06.10.2017

 • Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p1

 • Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p2

 • Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p3

 • ORAR DESFASURARE CONCURS in data de 02.10.2017

 • Adresare contestatie catre Matei Bucur Mihaescu (p.1)

 • Adresare contestatie catre Matei Bucur Mihaescu (p.2)

 • Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017

 • Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017

 • Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017

 • Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017


Imagine
Centralizator rezultate finale pag.1
Centralizator rezultate finale pag.1
Centralizator rezultate finale pag.2
Centralizator rezultate finale pag.2
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU din 06.10.2017-p1
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU din 06.10.2017-p1
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU din 06.10.2017-p2
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU din 06.10.2017-p2
Programul pentru interviu 06.10.2017
Programul pentru interviu 06.10.2017
Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p1
Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p1
Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p2
Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p2
Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p3
Centralizator rezultate proba practica si scrisa - p3
ORAR DESFASURARE CONCURS in data de 02.10.2017
ORAR DESFASURARE CONCURS in data de 02.10.2017
Adresare contestatie catre Matei Bucur Mihaescu (p.1)
Adresare contestatie catre Matei Bucur Mihaescu (p.1)
Adresare contestatie catre Matei Bucur Mihaescu (p.2)
Adresare contestatie catre Matei Bucur Mihaescu (p.2)
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017
Centralizatorul cu selectia dosarelor pentru concursul din octombrie 2017

    Pagina 1 din 2    2   


Alte articole similare

Home/Prima pagina Subiect precedent   | Subiect urmator TopCariere

Galerie Foto TRCT

Spectacole Program Repertoriu

Teatrul de Revista C-tin.TANASE Institutie Publica Culturala a Primariei Municipiului Bucuresti
 Teatrul Constantin TanaseTermeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2018
       
Search/ Cauta in site

Nume actori, spectacole
Foto, Video
Articole media