(004) 021 315 56 78
(004) 076 225 13 66
Casa de bilete
Acasa
Bilete    Cauta
 Harta site Contact     Instagram             
 

Home/Prima pagina   ←Subiect precedent  
Subiect urmator→
 

Festivalul `Aurelian Andreescu` Concurs de muzica usoara 2011

FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICĂ POP
„AURELIAN ANDREESCU”

Editia a XVII –a 8, 9, 10 decembrie 2011

Organizatori : Teatrul de Revist㠄Constantin Tănase” - Bucuresti, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, cu sprijinul Direcţiei Cultură, Învătământ, Turism a Primăriei Municipiului Bucuresti, organizează în zilele de 8, 9, 10 decembrie 2011, Festivalul - concurs de muzică usoar㠄Aurelian Andreescu”.

Parteneri : Societatea Română de Radiodifuziune, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România

Perioada: 8 - 10 decembrie 2011 - Teatrul de Revist㠔CONSTANTIN TĂNASE”, cu sediul în Calea Victoriei nr.33, sector 1, Bucuresti

Scopul concursului
Concursul se organizează în memoria inegalabilului interpret, Aurelian Andreescu si urmăreste afirmarea si stimularea valorilor autentice în vederea lansării în lumea muzicii usoare românesti, precum si readucerea în atenţia interpreţilor a unora din cele mai valoroase creaţii ale compozitorilor de muzică usoară tradiţională si modernă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Concursul este deschis tinerilor între 15 si 25 de ani.La Festival nu pot participa persoanele care au luat trofeul Festivalului în editiile anterioare.
2. Înscrierea (preselectia) la concurs
Înscrierea se va face la Secretariatul Teatrului, în zilele de luni -vineri între orele 11 - 15. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 312.10.29; 0744 534 567; 0729 879 791, între orele 11 - 15.

Preselectia se va desfăsura în ziua de 8 decembrie 2011, între orele 10 - 14; 16 - 20, la Teatrul de Revist㠔Constantin Tănase” - Sala Savoy, sector 1, Bucuresti, si constă în interpretarea a două piese în fata juriului de specialitate. Neparticiparea la preselectie atrage după sine neparticiparea la concurs.
La înscriere, fiecare candidat va prezenta următoarele documente:
- Fisa de înscriere completată pe loc;
- Copie după cartea de identitate;
- 2 fotografii artistice color pe suport digital;
- CD (format audio) ce va contine minim 2 negative
Repertoriul pentru concurs va cuprinde 2 piese de muzică pop din repertoriul românesc - una din repertoriul traditional al muzicii usoare românesti si o alta cu tentă modernă.
Taxa de înscriere este de 75 Ron si este nerambursabilă, ce va fi achitată în ziua si la locul preselecţiei.
Cazarea, masa si contravaloarea transportului pe timpul preselecţiei vor fi suportate de către concurenţi.
Rezultatele vor fi anunţate telefonic, afisate la sediul teatrului si pe www.teatrultanase.ro în aceeasi zi începând cu orele 15.30.
Juriul preselecţiei este alcătuit exclusiv din specialisti care nu au nici o legătură directă cu concurenţii. Deciziile juriului sunt irevocabile si nu pot fi contestate.

DESFASURAREA CONCURSULUI

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de 20 concurenţi stabiliţi de juriul de specialitate.
Repertoriul concurenţilor va cuprinde cele 2 piese de muzică pop din repertoriul românesc cu care s-au prezentat la preselecţie - una din repertoriul tradiţional al muzicii usoare românesti si cealaltă cu tentă modernă.
Durata pieselor nu poate depăsi 4 minute.
Ordinea intrării în concurs se stabileste de către organizatori din considerente legate de spectacol si nu poate fi supusă contestării.
Fiecare interpret poate aduce pe scenă susţinerea artistică pe care o crede necesară (dansatori, backing vocals propriu) pe propria cheltuială, dacă obţine acordul artistic al organizatorului.

Structura concursului:

1. FINALA - 9 decembrie 2011
- participă concurenţii admisi în concurs cu piesele stabilite de organizatori si juriu:
- orele 10.00-13.00 repetiţii în ordinea intrării în concurs
- orele 17.00-21.00 concurs + recitaluri

2. GALA DE DECERNARE A PREMIILOR - 10 decembrie 2011
- orele 11.00-13.00 repetiţii recitaluri
- orele 18.00-21.00 festivitatea de premiere
Prezenţa la repetiţii este obligatorie, în caz contrar concurenţii putând fi descalificaţi.
Concurenţii au obligaţia să respecte programul de repetiţii, spectacole si alte activităţi care fac parte din programul Festivalului, orice abatere de la acest program ducând la descalificarea automată a concurentului.

Obligaţiile participantilor
Să respecte clauzele regulamentului festivalului;
Să pună la dispoziţia organizatorului materialele necesare pentru buna desfăsurare a concursului;
Să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizatori;
Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.
Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor sunt descalificaţi.
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Obligaţiile organizatorilor
Organizează si pun la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăsurării festivalului;
Asigură buna desfăsurare a preselecţiilor si imparţialitatea acestora;
Asigură paza si protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
Asigură corectitudinea jurizării pentru clasamentele finale si parţiale;
Asigură premiile.

Juriul
Este format din membrii si Presedinte si cuprinde personalităţi de marcă ale muzicii pop românesti, membri ai Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor, personalitati culturale locale, parteneri media, reprezentanţi ai sponsorilor. Membrul juriului care regăseste în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalti membri ai juriului.
Punctajul final va reprezenta media aritmetică a tuturor notelor. Pentru a asigura o cât mai bună corectitudine a jurizării, vor fi eliminate din calcul nota cea mai mică si nota cea mai mare.
Notele si clasamentele finale sunt confidenţiale si sunt făcute publice numai la cererea concurenţilor.
Deciziile juriului sunt irevocabile si nu pot fi contestate.

  • GALA FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA USOARA `AURELIAN ANDREESCU`

  • GALA FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA USOARA `AURELIAN ANDREESCU`

  • GALA FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA USOARA `AURELIAN ANDREESCU`


Imagine
GALA FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA USOARA `AURELIAN ANDREESCU`
GALA FESTIVALUL CONCURS DE MUZICA USOARA `AURELIAN ANDREESCU`

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Home/Prima pagina ←Subiect precedent
Subiect urmator→
Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2020