(004) 021 315 56 78 Luni - Duminica, 09.00 - 19.00
Acasa
Bilete
Harta site Contact     Instagram       
 
     


Home/Prima pagina   Subiect precedent    

Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu FINALISTI 2019


Bilete spectacolePrimăria Municipiului Bucureşti prin
Teatrul de Revistă CONSTANTIN TĂNASE
(Calea Victoriei nr.33, sect.1, Bucureşti) organizează
FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ UŞOARĂ “AURELIAN ANDREESCU” – Editia XXI
7-­‐8 noiembrie, 2019


LISTA FINALISTI


REGULAMENT

ORGANIZATORI : Primăria Municipiului Bucureşti prin Teatrul de Revistă Constantin Tănase -­‐ Bucureşti

Perioada
7-­‐8 noiembrie, 2019 Teatrul de Revistă CONSTANTIN TĂNASE, Bucureşti, România

SCOPUL CONCURSULUI

Concursul se organizează în memoria inegalabilului interpret Aurelian Andreescu şi urmăreşte afirmarea şi stimularea valorilor autentice în vederea lansării în lumea muzicii pop românesti, precum şi readucerea în atenţia interpreţilor a unora din cele mai valoroase creaţii ale compozitorilor de muzică usoară tradiţională şi modernă. Festivalul se desfăşoară cu acompaniament orchestral (live) cu Big-­‐band-­‐ul condus de Dan Dimitriu.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tinerilor între 14 şi 25 de ani. La Festival nu pot participa persoanele care au luat trofeul Festivalului în ediţiile anterioare.

ÎNSCRIEREA (PRESELECŢIA) LA CONCURS

Taxa de înscriere este de 150 Ron, este nerambursabilă, şi va fi achitată în contul:
RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX deschis laTrezoreria sect 1; CUI: 4192677 Beneficiar: Teatrul de Revistă CONSTANTIN TĂNASE Bucuresti

Până la data de 5 octombrie 2019, toţi concurenţii care doresc să se înscrie la concurs vor trimite pe adresa de e-­‐mail dan.dimitriu@yahoo.com următoarele documente:
-­‐ Fişa de înscriere completată – (anexa 1 la prezentul regulament) poate fi descărcată de pe www.teatrultanase.ro / FB Teatrul de Revista Constantin Tanase (official)
-­‐ declarația privind Protecția datelor cu caracter personal (anexa 2 la prezentul regulament)
-­‐ Copie după cartea de identitate;
-­‐ 2 fotografii artistice format jpeg;
-­‐ 2 pozitive recente – format mp3, din care obligatoriu una din repertoriul românesc. Pot fi trimise şi link-­‐uri youtube sau înregistrări cu telefonul sau orice alt aparat de înregistrare. De preferat, vocea să nu fie prelucrată în condiţii de studio!
-­‐ Copie după dovada (chitanţa) plăţii taxei de înscriere.

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de 15 concurenţi stabiliţi de juriul de specialitate. Numărul concurenţilor se poate modifica în funcţie de punctajul primit şi numai cu aprobarea organizatorului Festivalului.

Rezultatele vor fi anunţate telefonic sau prin e-­‐mail, afişate la sediul teatrului, pe facebook Teatrul de Revista Constantin Tanase(official) şi pe www.teatrultanase.ro în maxim 3 zile de la încheierea preselecţiei.

Juriul preselecţiei este alcătuit exclusiv din specialişti din domeniu. Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Repertoriul pentru concurs va cuprinde 2 piese de muzică pop din care obligatoriu una va fi din repertoriul românesc.
Concurenţii calificaţi în urma preselecţiei vor trimite pe e-­‐mail -­‐ dan.dimitriu@yahoo.com, în maxim 3 zile de la afişarea rezultatelor preselecţiei, cele 2 piese pentru concurs exact în forma şi tonalitatea în care o vor cânta.
Durata pieselor nu poate depăşi 4.00 minute.
Ordinea intrării în concurs se va stabili de către comisia de preselectie.
Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.

REPETIŢII
Toate repetiţiile vor fi anunţate în timp util telefonic.
Fiecare concurent va beneficia de cel puţin o repetiţie cu orchestra condusă de Dan Dimitriu.
Atenţie! În concurs nu va intra nici un concurent fără nici o repetiţie! PROGRAMUL CONCURSULUI
5, 6 noiembrie 2019
-­‐ repetiţii concurenţi, probe sunet şi lumini

7 noiembrie 2019
-­‐ orele 10.00-­‐13.00 repetiţie generală concurenţi, recitaluri
-­‐ orele 19.00-­‐21.30 concurs
-­‐ orele 21.30-­‐22.00 recital

8 noiembrie 2019
-­‐ orele 10.00-­‐12.00 repetiţie recitaluri
-­‐ orele 19.00-­‐22.00 festivitatea de premiere, recitaluri

Concurenţii sunt obligaţi să respecte programul de repetiţii şi de concurs!

OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
Să pună la dispoziţia organizatorului materialele necesare pentru buna desfăsurare a concursului. Să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizatori.
Cheltuielile de cazare şi masa vor fi suportate de către concurenţi.

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR

Organizatorii pun la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăsurării festivalului.
Asigură buna desfăsurare a preselecţiilor şi imparţialitatea acestora.
Asigură paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor. Asigură corectitudinea jurizării pentru clasamentele finale şi parţiale.
Asigură premiile.

JURIUL

Este compus din personalităţi de marcă ale muzicii pop românesti, membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, personalităţi culturale locale.
Se vor acorda note de la 1 la 10.
Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă, se va abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.
Punctajul final va reprezenta media aritmetică a tuturor notelor.
Notele şi clasamentele finale sunt confidenţiale şi sunt făcute publice numai la cererea concurenţilor.
Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

PREMII

TROFEUL ”AURELIAN ANDREESCU” – 7000 lei
Premiul I – 3000 lei Premiul II – 2000 lei Premiul III – 1000 lei
3 mentiuni – a cate 500 lei

Sumele corespunzătoare premiilor şi menţiunilor sunt impozabile conform legislaţiei române în vigoare la data acordării premiului.
Plata premiilor se face prin virament bancar, în conturile comunicate de concurenți. Concurenţii care nu se regăsesc printre premiaţi vor primi diplome de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
021 312.10.29 (secretariat TCT, între orele 11 – 15)
0744 534 567 (Dan Dimitriu)

FISA DE INSCRIERE

Numele şi prenumele ……………………………………………………………………………………………..
Data şi locul naşterii ………………………..…..…………. CNP…………………..………………………..
Adresa completă ………………………………..……………………………………..…………………….……..
Telefon ………………………………….… E-­‐mail …………………………………………..……………..……..
Ocupaţia ……………………………………..………………………………..………………..……………………..
Studii muzicale (dacă există) …………………………………..………………………………..…………….
Profesor …………………………………..………………………………………..…………………..………………
Repertoriul (piesele ce vor fi cântate în concurs):
1. Titlul piesei ………………..………………………………..……………………………………..………………
Compozitor…………………………………………. Textier ……………………..……………………………
2. Titlul piesei ………………..………………………………..……………………………………..………………
Compozitor…………………………………………. Textier ……………………..……………………………

Participări la alte concursuri / premii obţinute / spectacole etc:
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………

Data, Semnătura,
DECLARAȚIE


Subsemnatul/Subsemnata …………………………………..………………………, domiciliat/ă în ,
e-­‐mail………………………………………………………………….…..…, telefon ,
declar prin prezenta, că sunt de acord ca Teatrul de Revistă CONSTANTIN TĂNASE, Bucureşti să fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele mele personale în scopul participării mele în calitate de concurent la FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ UŞOARĂ “AURELIAN ANDREESCU” – editia XXI organizat în perioada 7-­‐8 noiembrie, 2019, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018.
Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopurile descrise în prezenta.


Data, Semnătura,

DESCARCARE REGULAMENT, FISA DE INSCRIERE, DECLARATIE DATE PERSONALE
  • Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu Regulament si Inscrieri (pana la 05.10.2019)

  • Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu Regulament si Inscrieri (pana la 05.10.2019)

  • LISTA FINALISTI 2019 LA FESTIVALUL AURELIAN ANDREESCU


Imagine
Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu Regulament si Inscrieri (pana la 05.10.2019)
Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu Regulament si Inscrieri (pana la 05.10.2019)
Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu Regulament si Inscrieri (pana la 05.10.2019)
Festivalul concurs de muzica usoara Aurelian Andreescu Regulament si Inscrieri (pana la 05.10.2019)
LISTA FINALISTI 2019 LA FESTIVALUL AURELIAN ANDREESCU
LISTA FINALISTI 2019 LA FESTIVALUL AURELIAN ANDREESCU

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Bilete spectacole

Home/Prima pagina Subiect precedent   Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
  © TeatrulTanase.ro 2008 - 2019
       
Search/ Cauta in site

Nume actori, spectacole
Foto, Video
Articole media