(004) 021 315 56 78
(004) 076 225 13 66
Casa de bilete
Acasa
Bilete    Cauta
 Harta site Contact     Instagram             
 

Home/Prima pagina   ←Subiect precedent  
Subiect urmator→
 

NAE_LAZARESCU - MARII ACTORI RAMAN SI DUPA PLECARE! Articol Confluente.org 2013

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Bucuresti, Calea Victoriei nr.33
NAE LÃZÃRESCU. MARII ACTORI RÃMÂN SI DUPÃ PLECARE!
Autorul articolului: Aurel V. Zgheran

Despãrţirile de actorii pe care îi iubim sunt o parte a adevãrului vieţii, un adevãr aplicat, similar cu logica iubirii care ar fi infructuoasã dacã nu ar pleca într-o zi din finit în veşnicie! Niciodatã, dupã despãrţire, nu va lipsi spiritul unui actor, ci numai prezenţa lui corporalã. La plecarea actorului se stinge filamentul unui lampadar al rampei, dar se aprinde un soare în eternitate. Marii actori existã şi dupã plecarea lor, pentru cã rãmâne în noi lumina pe care ne-au lãsat-o pe când ardeau. Amintirea actorilor postuleazã o iubire şi o bucurie în noi, care, deşi şi-a pierdut propria fiinţã trãieşte în proiecţia mesajului ei din trecut în prezentul şi prelungirea prezentului nostru, nemãsurabilã. Amintirea pe care o lasã actorii sunt conectivii imaginari în realitatea generaţiilor dupã generaţii.

Când moare un actor îşi transleazã chipul şi idealul supraordonate admiraţiei din partea publicului, din timpul lui, deasupra timpurilor. Dincolo de domeniul faptelor vieţii, nimic nu e mai înalt decât jucatul vieţii în luminile rampei. Actorul aceasta face. A nu vedea nimic în viaţã decât trãirea brutã a vieţii înseamnã a nu trece din noapte în vis, a închide ochii, a stinge lumina şi a da trupului o stare de deplinã odihnire şi refacere a celulelor cu preţul luãrii de la conştiinţã a figuraţiei sentimentale a vieţii.

Cel mai de preţ bun al omului nu e viaţa, ci calitatea vieţii. Marii actori, ca şi iubirea sunt izvor de viaţã. De aceea, când un actor se stinge, dincolo de comoara de roluri jucate, care rãmâne, nu lasã compãtimiri ce adâncesc supãrarea, ci un cer care cãdelniţeazã cu lacrimi.

S-a stins marele actor comic Nae Lãzãrescu! E o mare durere pentru o nerecuperabilã pierdere! Actorul nu s-a predate morţii, ci eternitãţii. În ultimul timp al vieţii a avut îngheţat pe faţã un surâs care nu edifica înfricoşarea de moarte, deşi o ştia, o aştepta…! Scena a pierdut un colosal actor de comedie care de azi va rãmâne monumentalizat în spiritualitatea Teatrului, clãdit într-una dintre coloanele ce-i susţin bolta auroralã sub care au scânteiat şi vor scânteia oglinzile umane ale jertfei Thaliei.

Nu se înşelase Nae Lãzãrescu în desluşirea destinului sãu. Si-a înţeles profetic viaţa, şi-a urmat posibila cale, pânã în ultima clipã. Deşi pãşise pe drumul ştiinţelor economice, din studenţie a jucat teatru de comedie, cu un grup satiric alãturi de care a participat la festivaluri de amatori, dupã care a lucrat trei ani la „Rapsodia Românã” secţia de estradã.

Savurând gustul schimbãrilor rapide, propulsat rapid de propriul talent, fãrã încercãri eşuate, Nae Lãzãrescu şi-a legat la scurt timp şi definitiv viaţa, numele şi cariera, de spectacolul Revistei româneşti, devenind un neconfundabil actor care „seamãnã numai cu el”, cum îl creioneazã actorul Dorel Vişan. Deopotrivã, a fost şi scriitor, autor de texte memorabile pentru Revista româneascã.

A fost un actor care a muncit, care a învins confruntându-se cu frigul sãlilor de spectacol, îngheţate, care a voiajat prin ţarã informaţii traficate despre apãsãrile românilor, despre tare umane, vicii, libertate, dreptate, ascunse într-un umor care a înveselit fãrã ca actorul sã fie vesel, jucând o comedie fãrã sã facã sã se întrezãreascã faptul cã dincolo de scenã, comedia e tristã. Dacã tot a câştigat puţin, s-a hotãrât ca mãcar sã munceascã mult.

A fãcut un cuplu formidabil cu Vasile Muraru, unul dintre cuplurile celebre ale Revistei româneşti. Cum îi va resimţi lipsa actorul Vasile Moraru, cel pentru care Nae Lãzãrescu a fost tatã, frate, prieten, coleg de scenã?! Cum îi va resimţi lipsa actorul Aexandru Arşinel care i-a fost la Teatrul „Constantin Tãnase”director, coleg de scenã, prieten?! Tristeţea e apãsãtoare la Tãnase! Tãcerea e grea ca piatra! Oana Georgescu, secretar literar la Teatru trimite comunicate şi primeşte condoleanţe. Gura îi este strînsã şi încuiatã ! Nu crede şi nu încearcã sã înţeleagã. Refuzã sã îşi spunã cã e adevãrat. Se retrage în amintiri. Actorii Alexandru Arşinel şi Vasile Muraru abia surâd. Sub surâs e un nesfârşit regret, o nemiloasã durere. Sunt rãscoliţi de amintiri. Privesc departe. Nu au în minte şi în cuvinte decât pe actorul care a plecat din mijlocul lor. Actorii scenei româneşti vin rând pe rând. În foaierul Teatrului „Constantin Tãnase”, Nae Lãzãrescu e acoperit de flori. Vin şiruri de oameni sã-şi ia adio de la actor.

Sunt pretutindeni amintirile. Vorbesc. Cel care pleacã a trãit profund viaţa, fãrã sã-i ocoleascã adevãrul sau sã-i întoarcã feţele. A consumat-o, a devorat-o. Cum ar fi putut şti Nae Lãzãrescu totul despre viaţã, dacã nu ar fi consumat-o?! N-a uzat de minciuni protectoare. A recunoscut cã a trãit o viaţã în corzile vieţii, adesea, de parcã nu ar fi mai existat dupã fiecare zi un mâine. Nu a rezistat mariajelor contrafãcute, când înţelegerea ajungea la punctul terminus, nu recurgea la arme noi, ci relua viaţa de la început. Cãsnicia perfectã e cea în care pierd doi la destrãmare. Dar Nae Lãzãrescu şi-a dovedit nobleţea şi în aceste împrejurãri, primind sã sufere singur. Nu a fãcut din propria viaţã analiza unei arte a analizei, şi-a trãit-o fiindu-i cel mai aspru critic tãcerea, uneori, fiindu-şi însuşi critic, alteori, fãcând neascuns evocãri nelacunare despre sine. Nu a avut şi nici posteritatea nu va avea nevoie de dezambiguizãri. A fost sincer şi curat.

Fãcea un umor sobru. Pãrea cã are în inimã numai iarnã. Dar nu e adevãrat. Era un sentimental! Arderea trãirilor artistice era vizibilã în cum interpreta rolurile, nu într-o împietrire sufleteascã. Se dãruia publicului. Îl iubea.

Ce poate fi mai puţin decât nimic? Este sã nu mai fie printre noi Nae Lãzãrescu. Dar a fost, este şi va fi. La fundaţia de identitate spiritualã a Teatrului de Revistã „Constantin Tãnase” va fi de azi o piatrã de bazã, de trãinicie şi nestematã. E o fundaţie în care-i cimentatã veşnicia comediei. Fiecare dã totul uitãrii, într-o zi şi fiecare este uitat cândva. Dar cei care sunt zidiţi în aceastã fundaţie nu vor avea sfârşit. Câtã vreme va exista Teatrul Tãnase, câtã vreme va exista teatrul românesc, vor exista actori de comedie şi exegeţii lui, spectatorii. Unul dintre ei este actorul Nae Lãzãrescu .

Marele actor Nae Lãzãrescu nu va fi uitat. Nu existã comedie adevãratã pe termen scurt şi nu existã actori mari care dispar. Jocul actorului Nae Lãzãrescu are condiţia veritabilului comediei de vârsta comediei.

Azi, la Teatrul de Revistã „Constantin Tãnase” scena e cernitã! Actorii sunt trişti! Râsul a plecat cu nefiinţa omului care va pleca inert din lume, începând contopirea cu atomii pãmântului. Râsul a plecat într-o pauzã scurtã, dintre douã acte: lumea şi eternitatea! Dar se va întoarce!

Infinite regrete acum, imensã tristeţe apasã pe Teatrul „Constantin Tãnase”, şi pe teatrul românesc de oriunde. Dar viaţa îşi va urma drumul ei. Aşa i-ar plãcea actorului: ca veselia sã ia locul pulberilor pãmânteşti, cãci rãmâne spiritul lui Nae Lãzãrescu.

El a iubit deplin şi conştient teatrul şi spectatorii, aşa cum a iubit viaţa. Teatrul şi spectatorii l-au rãsplãtit. A fost unul dintre cei mai iubiţi actori. Râsul se va întoarce, pentru cã fãrã el, scena nu existã. Fãrã el, ca şi fãrã lacrimi, actorii nu-şi pot argumenta menirea. Cel mai mult timp îl are teatrul înainte, nu în urmã! Dar trecutul e de aur. Pe când timpul care urmeazã are de partea lui lumina lãsatã de actori. Teatrul ar putea renunţa la orice, în vremuri oricât de grele, numai la actori nu. Unul dintre ei este Nae Lãzãrescu. Va fi pãstrat în memorie ca un suflet nobil şi prieten al celor ce iubesc actorii.

Va gãsi actorul Nae Lãzãrescu mai mult adevãr în veşnicie, mai multã dreptate, iubire, pace?! A crezut în divinitate, a sperat odihna veşnicã şi lumina fãrã sfârşit, a nãzuit la lumina pãcii, dreptãţii şi bucuriei cereşti! Lumea din care a plecat fãrã a o pãrãsi o avem îmbogãţitã de el cu puţin din toate acestea.

A plecat actorul, absorbit în eternitatea Teatrului de Revistã, inegalabil, la care a jucat o viaţã, ca interpret şi creator al partiturii propriei vieţi, pe scenã! (Aurel V. ZGHERAN aurel.vzgheran@yahoo.com)

Vezi articolul la SURSA

  • NAE LAZARESCU. MARII ACTORI RAMAN ŞI DUPA PLECARE...! (autor Aurel V. Zgheran)

  • NAE LAZARESCU. MARII ACTORI RAMAN ŞI DUPA PLECARE...! (autor Aurel V. Zgheran)

  • NAE LAZARESCU. MARII ACTORI RAMAN ŞI DUPA PLECARE...! (autor Aurel V. Zgheran)


Imagine
NAE LAZARESCU. MARII ACTORI RAMAN ŞI DUPA PLECARE...! (autor Aurel V. Zgheran)
NAE LAZARESCU. MARII ACTORI RAMAN ŞI DUPA PLECARE...! (autor Aurel V. Zgheran)

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Home/Prima pagina ←Subiect precedent
Subiect urmator→
Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2020