STIRI DIVERSE MEDIA
 20.05.2017 - Bianca_Sarbu solista a Teatrului de Revista `Constantin Tanase`, succes remarcabil cu Shakira la emisiunea TE CUNOSC DE UNDEVA -Antena 1
 11.05.2017 - Spectacol Concert `People need to cry` noul single David Lapadat 11.05.2017 JOI ora 19.00, intrare libera
 05.05.2017 - Teatrul de Revista `Constantin Tanase isi mareste echipa! 7 Posturi libere Detalii concurs!
 12.04.2017 - EURO SAVOY Premiera Teatrului de Revista `C-tin. Tanase` Ecouri in presa, mass media
 16.02.2017 - Vasile_Muraru si Valentina Fatu, 3 ani de cuplu artistic, Intalnire de Colectie, la `Rai Da Buni` Antena Stars

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` GALERIE FOTO Artisti, Spectacole, Aniversari +++

Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` CONTACTE COMPARTIMENTE  +++

Teatrul Herastrau (spectacole in aer liber) al Teatrului de Revista `C-tin Tanase` +++

Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` si activitata sa in Presa, 2015- 2017.Media +++

Teatrul de Revista 145 de ani de la primul Spectacol de Revista de Matei Millo 19.11.1872 +++

Teatrul de Revista Tanase si actorii sai la emisiunea `Ieri, Azi, Maine` TVR2 05.05.2017 +++

Teatrul de Revista `C.Tanase` anunta cu regrete de necuprins, moartea d-nei Dir.Adj. Mihaela Stroe Capataneanu 11.02. +++

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` MASS MEDIA, PRESA, PARTENERI  +++

Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` de Ziua Nationala a ROMANIEI, va ureaza La multi ani dragi romani 01.12.! +++

Teatrul de Revista `C.Tanase` ureaza La multi ani tuturor celor ce isi serbeaza onomastica pe 30.08. de Sf. Alexandru! +++

Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` va ureaza, cu ocazia sarbatorilor: +++

Teatrul National Radiofonic isi omagiaza valorile: Stela Popescu - 80 de ani SSR.ro 2015.Media +++

Teatrul de Revista `Tanase` Estrada Romaneasca in Israel Ecouri din Presa Jurnalul Saptamanii 22.10.2015 +++

Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` La multi ani celor ce se numesc Constantin si Elena 21.05.! +++

Teatrul `C-tin Tanase` a gazduit Spectacolul de Purim cu artisti de la Teatrul Evreiesc de Stat 05.03.2015 +++

Teatrul de Revista `C-tin. Tanase` si activitata sa in Presa, 2010- 2014.Media +++

Teatrul de Revista cu 2 reprezentanti, Cristian Simion si Nae Alexandru, invitati la emisiunea `Ieri, Azi, Maine` TVR2 24.10. 2014.Media  +++

Teatrul TANASE `LUMINA DIN SUFLETUL TAU` Spectacol Sarbatori Pascale 16.04.2014 +++

Teatrul Tanase Audienta TV Spectacol `Seara la Revista` Cum a reusit TVR2 sa bata TVR1 06.07.2013 +++

Teatrul Herastrau 2013 Gradina de Vara 29.06/; 06/13/20/27.07/; 03.08/ SEARA LA REVISTA  +++

Teatrul `C-tin Tanase` Revista in sarbatoare la FITS Festivalul International de Teatru de la Sibiu 16.06. 2013.Evenimente +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` in Actualitatea Muzicala, Revista UCMR 15.04.2013 +++

Teatrul de Revista Tanase si Ambasadorii sai: Nae Lazarescu si Vasile Muraru Premii Revista VIP 11.12.2012 +++

Teatrul Tanase Invitat la FESTIVALUL TEATRELOR DE REVISTA - Editia I, Baia Mare 01-03.11. 2012.Evenimente +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Gradina Vara Herastrau Premiera estivala `COMEDIE PE TITANIC` Iulie 2012 +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase/ VESELIA NU-I IN CRIZA` Iulie 2011 +++

Teatrul Herastrau Gradina de Vara - Revista `Constantin Tanase` PLAN HARTA, FOTO +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase` Premiera estivala `VARA NU-I CA IARNA` 03.07.2010 +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase`CONCERT extraordinar Orchestra Nationala Radio 28.06.2010 +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase `NIMIC despre PAPAGALI` August 2009 +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase` ALO, AICI REVISTA` sau Sala RAPSODIA in caz de vreme nefavorabila Iulie 2009 +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase`- comemorarea a 120 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu 15.06.2009 +++

Teatrul Vara Herastrau /Revista `C-tin Tanase- Primul spectacol de Ziua Europei INTRAREA LIBERA 09.05.2009 +++

Teatrul de Revista `Ctin Tanase` Omul care a vazut moartea dupa 2 ani de absenta. Acasa.ro 15.02.2009.Media +++

Contact Webmaster
ARHIVA STIRI - toti anii  «-»  2017 Articole, Interviuri
inapoi
Bilete
   Program05.05.2017 - Teatrul de Revista `Constantin Tanase isi mareste echipa! 7 Posturi libere Detalii concurs!


ANUNȚ

Teatrul de Revistă `Constantin Tănase` cu sediul în București, Calea Victoriei nr.33, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție și de conducere vacante după cum urmează:

1 post referent gr. prof.I – studii superioare – Serviciu Organizare Promovare Spectacole 1 post controlor bilete – Serviciu Organizare Promovare Spectacole 1 post șef birou gr.II – studii superioare – Birou Achiziții Publice 1 post referent de specialitate gr. prof.I – studii superioare – Birou Achiziții Publice 1 post referent tr. prof.IA – studii medii – Serviciu Administrativ 1 post pompier – Serviciu Administrativ 1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte tr. prof.I – Secția Scenă (mânuitor montator decor)

CONDITII GENERALE

Pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului - cadru aprobat: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale d) are capacitate deplină de exercițiu e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o compatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE

1 post referent gr. prof.I – studii superioare – Serviciu Organizare Promovare Spectacole Condiții: - absolvent studii superioare - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului - abilități în arta comunicării - experiență în domeniul cultural minim 1 an

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Ordonanța nr.21/2007 – privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic - Legea nr.353/2007 – privind aprobarea OUG nr.21/2007 - Legea nr.8/1996 – privind dreptul de autor și a drepturilor conexe, cu modificările și completările ulterioare - Legislația specifică organizatorului de spectacole – autor Ana Maria Marinescu - Organizatorul de spectacole – suport de curs – autor Aurel Mitran - HG nr.846/2002 – normele metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de spectacole - Legea nr.35/1994 republicată – privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical, folcloric,al artelor plastic, al arhitecturii și de divertisment

1 post controlor bilete – Serviciu Organizare Promovare Spectacole

Condiții: - absolvent studii generale sau medii - experiență în domeniul cultural minim 2 ani

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor - HG nr, 2230/1969 – privind gestionarea bunurilor material - Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă - Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor

1 post șef birou gr.II – studii superioare – Birou Achiziții Publice

Condiții: - absolvent studii superioare - cursuri de perfecționare în domeniul Achizițiilor publice - cunoașterea legislației în domeniul Achizițiilor publice - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului și a programelor în domeniu - experiență în domeniu peste 5 ani

Proba concursului: probă scrisă și interviu

1 post referent de specialitate gr. prof.I – studii superioare – Birou Achiziții Publice

Condiții: - absolvent studii superioare - cunoașterea legislației în domeniul Achizițiilor publice - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului și a programelor în domeniu experiență în domeniul cultural minim 1 an - experiență în domeniu minim 1 an

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.98/2016 – privind achizițiile publice - HG nr.395/2016 – norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Legea nr. 101 / 2016 privind privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare - O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice

1 post referent tr. prof.IA – studii medii – Serviciu Administrativ

Condiții: - absolvent 12 clase cu diplomă de bacalaureat - cunoștințe temeinice în utilizarea PC-ului - cunoștințe de legislație în domeniul gestionării bunurilor: mijloace fixe, obiecte de inventar, patrimoniu - experiență în domeniu minim 5 ani

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.22/1969 actualizată – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor - Ordinul nr.1753/2004 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii de active și pasiv - Legea nr. 276/2013 – pentru stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare - HG nr. 841/1995 – privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice

1 post pompier – Serviciu Administrativ

Condiții: - absolvent 8 -10 clase - atestat de servant pompier - cunoștințe de legislație în domeniu - experiență în domeniu minim 1 an

Proba concursului: probă scrisă și interviu

Bibliografie: - Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.481/2004 – privind protecția civilă - Agenda pompierilor – autor Paul Bălulescu - Legea nr.319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificările și completările ulterioare

1 post muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte tr. prof.I – Secția Scenă

Condiții: - absolvent 8 -10 clase - experiență în montarea – demontarea decorurilor - experiență în domeniul cultural minim 1 an

Proba concursului: probă practică și interviu

Tematică: - Tipurile de cortine - Realizarea legăturilor la cortine - Manevrele pentru cortine - Decorurile – de câte feluri sunt, cum se plantează și cum se depozitează - Modalități de prindere a decorului - Scena, avanscenă, care este punctul zero al scenei - Care este diferența între glisantă și culisantă

Calendarul de desfășurare a concursurilor este următorul:

- Afișarea anunțului publicitar – 05.05.2017

- Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere – 19.05.2017 ora 12,00

Etapa 1

- Afișarea rezultatelor privind selectarea dosarelor –22.05.2017 până la ora 16,00

Etapa 2

- Proba scrisă – 29.05.2017 – începând de la ora 9.00
Proba practică – 29.05.2017 ora 12.00 - Afișarea rezultatelor la proba scrisă/practică – 30.05.2017 până la ora 16,00

Etapa 3

- Interviu – 06.06.2017 începând de la ora 9.00

-Afișarea rezultatelor la proba interviu – 07.06.2017 până la ora 15,00

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului, la sediul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține urmatoarele documente:

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- Copia actului de identitate
- Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Două recomandări de la ultimele locuri de muncă

Depunerile se fac în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00 la compartimentul Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la sediul teatrului – compartiment Resurse Umane

MANAGER, ARȘINEL ALEXANDRU
Compartiment Resurse Umane, Cașu Rădulescu Silvia

<< Inapoi

    Pagina 1 din 1   Teatrul de Revista `Constantin Tanase` Spectacole, Evenimente GALERIE VIDEO  +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Bucuresti, Calea Victoriei, 33 Sala Savoy +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Premii, Trofee, Distinctii, Diplome de onoare +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` INTREAGA ECHIPA  +++

Teatrul de Revista Aniversare peste 90 ani de la infiintarea Companiei `Carabus` de catre `C-tin. Tanase` in 23.05.1919 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Ziua Mondiala a Cartii 23.04. +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase Stelele Revistei` Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Ana Donosa la Ateneul din Iasi +++

Teatrul de Revista `C-tin.Tanase` va ureaza LA MULTI ANI, Craciun luminos si An Nou fericit! +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` la 98 de ani, vazut pe Google, la 18 ani de la infiintare 27.09.1998 +++

Teatrul de Vara Herastrau 2016 HAI, ZAMBESTE! Spectacol Estival 26.06/ 02.07/ 10.07/ 17.07/ 24.07/ 31.07. ora 20.00 +++

Teatrul de Revista Stela Popescu Diploma de Excelenta MApN pentru contributia la dezvoltarea culturii 23.12.2015 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase`In MEMORIAM Colectiv trei zile doliu national 31.10..1.2.11.2015 +++

Teatrul de Vara Herastrau 2015 HAI, ZAMBESTE! Spectacol Estival 04.07, 11.07, 18.07, 24.07, 01.08. ora 20.00 +++

Teatrul de Revista Tanase Campania UNITER Artistii pentru Artisti Spectacolul VIVAT REVISTA 29.03.2015 +++

Teatrul Tanase si vedetele sale cu `Chef de ras`, lider incontestabil de audienta la Revelionul Antena1 TV 2015 +++

Teatrul de Revista: Scena de la `Tanase` inriureste viata (confluente literare.ro) 25.12.2014.Media +++

Teatrul Gradina de Vara 2014 HOHOTE IN HERASTRAU Spectacol estival 29.06/ 06.07/ 13.07/ 19.07/ 27.07/ 03.08/  +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` scena Superlativelor VIP cu Oamenii schimbarii FOTO 14.01.2014 +++

Teatrul Tanase si SensoTV cu Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Nico, Adrian Enache, Free Deejays 2013 +++

Teatrul de Revista `C-TIN TANASE` Printre laureatii Galei Premiilor VIP 24.06. 2013.Evenimente +++

Teatrul `Tanase` Tineri Actori in atelierul de creatie `INDISPENSABILII` de Carl Sternheim 24.04- 14.06.2013 +++

Teatrul Tanase:  `Mi-e dor de tine` Glasul de Inger al Malinei Olinescu a rasunat pe scena Salii Savoy 29.01.2013 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` in Actualitatea Muzicala, Revista UCMR 2012.Media +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` HR RESURSE UMANE  +++

Teatrul de Revista `C.Tanase` la SIBFEST Bursa de Spectacole Sibiu Perfoming Arts Open Market 03.06.2012 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` alaturi de pensionari si actori in Campania Din Suflet, Pentru Suflet 2011 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` i-a sarbatorit pe actorii nascuti in lunile ianuarie si februarie 04.02.2011 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` REGULAMENTE +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase ` Buget, Declaratii +++

Teatrul Vara Herastrau /`C-tin. Tanase` versus Muzeul Satului - Comunicat de Presa +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Nimic despre papagali Premiera Agerpres.ro 02.07 .2009.Media +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Sala Savoy Harta Calea Victoriei 33 si Plan sala +++

Teatrul de Revista `Tanase` si Radio Smart FM ofera tuturor spectatorilor in dar, o carte de la Editura Nemira 27.02.2009 +++

Teatrul de Revista `C-tin Tanase` Premiile `Mihai Maximilian` acordate de Fundatia StelaR 20.12.2008 +++
 Teatrul Constantin TanaseTermeni si conditii  |  Contact

 

© TeatrulTanase.ro 2008 - 2017
       
Search/ Cauta in site

Nume actori, spectacole
Foto, Video
Articole media