(004) 021 315 56 78
(004) 076 225 13 66
Casa de bilete
Acasa
Bilete    Cauta
 Harta site Contact     Instagram             
 

Home/Prima pagina   ←Subiect precedent  
Subiect urmator→
 

Teatrul de Revista C. Tanase si RATB-invitatie la spectacole 2018

RATB te invita sa castiga o invitatie Teatrul de Revista `C-tin. Tanase`
in perioada 16.12.2016 - 30.11.2018


INSCRIERI AICI>> http://www.ratb.ro/inscrie_ipcil.php
REGULAMENT DE PARTICIPARE LA TRAGEREA LA SORTI
IN CADRUL PROIECTULUI RATB DE FIDELIZARE A
CALATORILOR SI CRESTERE A INTERESULUI PENTRU CULTURA

Regia Autonoma de Transport Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/40/46/1991, cod
fiscal/CUI 1589886 avand numar de Operator de date cu caracter personal 923, denumita in continuare “RATB” organizeaza o tragere la sorti in randul utilizatorilor
mijloacelor de transport in comun de suprafata, detinatori de abonamente lunare nominale (cu tarif intreg sau redus). Tragerea la sorti va fi realizata in cadrul
Proiectului de fidelizare a calatorilor si de crestere a interesului publicului pentru cultura – derulat impreuna cu Directia Cultura, Sport, Turism din Cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti, conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Partenerii RATB, in desfasurarea acestui proiect, sunt Institutiile Publice de
Cultura de Interes Local denumite in continuare „IPCIL”, institutii aflate in subordinea
Municipalitatii bucurestene si coordonate de Directia Cultura, Sport, Turism din cadrul
Primariei Municipiului Bucuresti (teatre, muzee, Circul Globus etc). Acestea vor pune
la dispozitia RATB, lunar, un numar de invitatii pentru doua persoane la spectacole
sau activitati organizate de IPCIL. Numarul de invitatii va fi publicat pe website-ul
www.ratb.ro inaintea fiecarei extrageri.

RATB va acorda aceste invitatii, prin tragere la sorti, calatorilor detinatori de
abonamente lunare nominale (cu tarif intreg sau redus), valabile la data inscrierii
pentru tragerea la sorti. Castigatorii vor primi invitatiile pentru acces la spectacolele/
evenimentele IPCIL prin inmanarea acestora la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu
nr.1, Sector 1, Bucuresti, Biroul Relatii Publice.

1. Durata de desfasurare a proiectului
1.1 Proiectul se va derula in perioada 16 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2018 si va
consta in trageri la sorti efectuate in fiecare luna, incheindu-se de fiecare data cu
desemnarea castigatorilor si publicarea pe site-ul RATB a listei cu numele acestora.
Numarul castigatorilor si cel al invitatiilor puse in joc vor fi publicate pe website-ul
RATB (www.ratb.ro) inaintea fiecarei trageri la sorti. Tragerea la sorti va fi organizata
si desfasurata in mediu electronic la sediul RATB, conform mecanismului de
desemnare a castigatorilor (punctul 3 din prezentul Regulament).
1.2 In situatia in care organizatorul decide sa restranga/ sa prelungeasca perioada in
care se va desfasura tragerea la sorti, acest fapt va fi adus la cunostinta
participantilor cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a noilor
modificari.
1.3 Formularul de inscriere este pus la dispozitia detinatorilor de abonamente lunare
nominale (cu tarif intreg sau redus) pe site-ul www.ratb.ro. Pentru a fi luata in
considerare inscrierea si pentru a participa la tragerea la sorti, campurile formularelor
online vor fi completate integral, iar procedura de inscriere va fi finalizata, pana la
data limita de 24 ale fiecarei luni, ora 23h 59 min 59 sec. Incepand cu data de 25 ale
lunii in curs, ora 0.00, este considerata deschisa inscrierea participantilor pentru
extragerea urmatoare.
1.4 Pentru a participa la tragerea la sorti, detinatorii de abonamente lunare nominale
(cu tarif intreg sau redus) trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a. Abonamentul lunar nominal detinut sa fie valabil la data completarii
formularului de pe website-ul RATB;
b. Sa completeze formularele online de pe site-ul RATB www.ratb.ro in mod
corect, complet si cu datele de identificare integrale; verificarea fiecarei cifre sau
litere este extrem de importanta; orice eroare atrage dupa sine invalidarea participarii
la tragerea la sorti a detinatorului de card/ abonament nominal care a completat
datele eronat.
c. Ca dovada a inscrierii, participantul trebuie sa retina/ noteze numarul de
inregistrare emis automat si prezentat pe pagina cu formula: „Felicitari! Ati fost
inregistrat cu numarul ............ pentru tragerea la sorti din luna............”; sistemul
electronic nu va permite incercari de inregistrare multipla a aceluiasi card.
d. Inscrierea la extragerea din luna in curs are loc pana in ziua de 24 a fiecarei
luni, ora 23h 59min 59sec. In decurs de doua zile lucratoare de la data de 24 ale lunii
in curs, se va desfasura extragerea castigatorilor invitatiilor valabile la IPCIL in luna
urmatoare.
e. Dupa desemnarea castigatorilor, se intocmeste o lista cu numele si numarul
de card ale acestora, lista fiind validata de Comisia de Validare si publicata pe
website-ul RATB in cel mult doua zile lucratoare de la data extragerii.
1.5 Regulamentul oficial de desfasurare a tragerii la sorti este disponibil in mod
gratuit oricarui solicitant, conform celor de mai jos:
a. adresandu-se RATB – Biroul Relatii Publice, la adresa B-dul Dinicu Golescu
nr.1, sector 1, cod 010861, Bucuresti (telefon: 021/3074446, de luni pana
vineri, intre orele 8.00-15.00);
b. prin e-mail, la adresa: concurs@ratb.ro;
c. prin accesarea paginii website: www.ratb.ro;
1.6 Formularul poate fi accesat si completat, o data pe luna, la adresa www.ratb.ro in
perioada .

2. Dreptul de participare

2.1 La tragerea la sorti pot participa - o singura data pe luna - toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a. detinatorii, in perioada mentionata de derulare a proiectului, unui card ACTIV nominal cu abonament lunar nominal (cu tarif intreg sau redus), valabil la data inscrierii, urmand ca seria cardului (inscriptionata in partea de sus a cardului) sa fie completata in mod obligatoriu in sectiunea datelor de identificare existente pe formular.
b. au implinit varsta de 7 ani pana la data inscrierii (in cazul desemnarii drept
castigator a unui minor, acesta isi ridica invitatiile doar in prezenta parintelui/
tutorelui/ ocrotitorului legal);
c. respecta conditiile prezentului Regulament .
2.2 Se pot inscrie detinatorii urmatoarelor tipuri de abonament:
• Abonament lunar nominal valabil pe una linie urbana (pret intreg sau redus)
• Abonament lunar nominal valabil pe doua linii urbane (pret intreg sau redus)
• Abonament lunar nominal general valabil pe toate liniile urbane (pret intreg
sau redus)
• Abonament lunar Expres
• Abonament lunar valabil pe una linie preoraseneasca (pret intreg sau redus)
• Abonament lunar valabil pe doua linii (una linie preoraseneasca si una linie
urbana) (pret intreg sau redus)
• Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile in Bucuresti si judetul Ilfov
(pret intreg sau redus)
2.3 Participarea la tragere la sorti este gratuita.
2.4 La tragerea la sorti vor fi utilizate numele/ prenumele, datele de contact (e-mail,
nr. telefon mobil, nr. telefon fix), si seria de card comunicata prin completarea
formularului.
2.5 Participarea la tragerea la sorti se poate face in fiecare luna, in baza unui singur
formular. Un singur detinator de card poate participa la extragerea lunara cu un
singur formular completat in mod corect. In cazul in care un participant va completa
mai multe formulare pentru inscrierea la aceeasi extragere, va fi luat in considerare
un singur formular, astfel incat sansele participantilor sa fie egale. Formularele
completate gresit vor fi eliminate automat din lista participanților de sistemul
electronic.
2.6 Seria cardului (inscriptionata in partea de sus a cardului) va fi completata in
mod obligatoriu in sectiunea datelor de identificare existente pe formular. Lipsa
acesteia sau completarea eronata duce la eliminarea din lista persoanelor inscrise
pentru tragerea la sorti.
2.7 Angajatii RATB si rudele de gradul I ale acestora nu pot participa la tragerea la
sorti.

3. Mecanismul de desemnare a castigatorilor

3.1 Pentru a participa la tragerea la sorti, utilizatorii serviciului de transport public
asigurat de RATB trebuie sa indeplineasca in integralitate conditiile de participare
prevazute la art. 2.1.
3.2 Castigatorii, inscrisi in baza de date in perioada de timp stabilita prin acest
Regulament, vor fi alesi in mod aleatoriu, prin tragere la sorti electronica, dintre toti
participantii eligibili care indeplinesc conditiile prevazute art. 2.1 din prezentul
Regulament.
3.3 Invitatiile puse la dispozitia RATB de IPCIL vor fi introduse intr-o baza de date si
vor fi extrase in mod aleatoriu, astfel incat oricare participant va avea posibilitatea
de a obtine o invitatie pentru doua persoane, de intrare la una dintre
reprezentatiile oferite de teatrele, Circul Globus sau muzeele partenere.
Tragerea la sorti va avea loc in decurs de 2 zile lucratoare de la data de 24 ale lunii
in curs, la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Bucuresti, in prezenta
unei Comisii de Validare formata din cinci persoane reprezentante ale organizatorilor.
3.4 Invitatiile neridicate de catre cei desemnati castigatori in termen de 3 (trei) zile
lucratoare de la data publicarii sau pana in ultima zi lucrătoare a fiecarei luni vor fi
distribuite angajatilor RATB.
3.5 Comunicarea acestui proiect de fidelizare a calatorilor si crestere a interesului
pentru cultura va fi efectuata in urmatoarele medii:
a. Intreaga retea de vehicule RATB
b. Intreaga retea de vanzare a RATB
c. Online pe http://www.ratb.ro
d. LCD-uri din reteaua de transport RATB
e. Pe pagina oficiala de Facebook a RATB
f. Pe contul de Twitter al RATB

4. Descrierea premiilor
4.1 Premiile constau in invitatii valabile in luna urmatoare extragerii la reprezentatii/
activitati/ evenimente culturale ale IPCIL (spectacole de teatru, circ intrare la muzee
etc). Castigatorii sunt obligati sa contacteze institutia emitenta pentru a confirma
prezenta la reprezentatie, inainte de evenimentul cultural, conform uzantelor
respectivei institutii. In caz contrar, RATB nu isi asuma nicio responsabilitate fata de
eventualele neplaceri legate de accesul la reprezentatiile/ evenimentele respective.
4.2 Premiul pentru fiecare castigator desemnat va consta intr-o invitatie pentru doua
persoane la spectacole/ evenimente culturale. Invitatiile sunt transmisibile.
4.3 Premiile se vor acorda prin inmanarea documentelor de acces la spectacolele/
activitatile/ evenimentele IPCIL de catre personalul Biroului Relatii Publice de la
Sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Bucuresti, cu program de luni
pana vineri, intre orele 8.00 - 15.00, telefon: 021/3074446.

5. Acordarea premiilor. Tragerea la sorti
5.1 Tragerea la sorti va avea loc la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector
1, Bucuresti, in prezenta unei Comisii de Validare formate din 5 reprezentanti ai
organizatorilor.
5.2 Comunicarea castigatorilor
a. Comunicarea numelor persoanelor castigatoare se face prin postarea, pe site-ul
RATB - www.ratb.ro, a listei de castigatori.
b. RATB va putea publica in mediile de care dispune numele si prenumele
castigatorilor, pe baza acordului acestora manifestat in mod expres la momentul
completarii formularului de inscriere.
5.3 Se considera ca toti castigatorii au acceptat premiul prin prezentarea la sediul
RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1, Bucuresti si semnarea pentru primirea
invitatiilor IPCIL.
5.4 Pentru a intra in posesia premiilor, fiecare castigator trebuie sa faca dovada
identitatii prin prezentarea unui document de identitate (certificat de nastere, carte
identitate, pasaport), precum si a cardului de transport mentionat la punctul 2.1.
5.5 In vederea primirii invitatiilor, persoanele castigatoare, detinatorii cardurilor cu
seriile afisate pe site-ul RATB se vor prezenta, pana in ultima zi lucratoare a lunii in
care a avut loc extragerea, la sediul RATB din Bd. Dinicu Golescu nr.1, Sector 1,
Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 08.00 – 15.00.
5.6 Persoanele desemnate castigatoare se considera ca refuza primirea invitatiilor
prin simpla neprezentare la sediul RATB mentionat la punctul 5.5 pentru ridicarea
acestora.
5.7 Tragerea la sorti se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

6. Taxe si impozite aferente
Premiile constand in invitatii la spectacole de teatru, de circ sau bilete de acces la
muzee, cu valoare 0 lei (zero lei), sunt neimpozabile.

7. Litigii
7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la tragerea la
sorti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane.
7.2 Legea aplicabila este legea romana.
7.3 Eventualele propuneri, sugestii sau reclamatii legate de derularea extragerilor,
inmanarea invitatiilor sau comunicarea castigatorilor se vor putea trimite pe adresa
de e-mail concurs@ratb.ro.

8. Intreruperea sau incetarea derularii proiectului
8.1 Proiectul va putea fi intrerupt inainte de termen doar in caz de forta majora sau
printr-o decizie a organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din
motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri,
Organizatorul RATB va anunta participantii pe site-ul RATB www.ratb.ro cu cel putin
2 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a noilor modificari.
8.2 Situatiilor avute in vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate si actele de putere
publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
8.3 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2 Organizatorul RATB nu mai
are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume banesti cu
titlu de despagubire sau alte asemenea.

9. Diverse
Prin participarea la acest proiect, participantii sunt de acord si accepta neconditionat
si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care
Organizatorul RATB constata neindeplinirea si/ sau nerespectarea conditiilor
stipulate de Regulament, acesta isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile
si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10. Prelucrarea datelor personale
10.1 Tuturor participantilor la proiectul prezent le sunt garantate drepturile in
conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date: dreptul la
informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra
datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
10.2 Fiecare participant isi manifesta acordul cu privire la folosirea datelor sale
personale de catre Organizator in scopul efectuarii tragerii la sorti si afisarii numelui
si prenumelui in mediile de anuntare a castigatorilor in cazul castigarii premiului,
confirmandu-si acordul prin bifarea campului special alocat pe pagina de inscriere.
10.3 RATB prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001,
in calitate de operator date personale, sub notificarea 923 transmisa la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele cu
caracter personal colectate in cadrul acestei campanii nu vor fi dezvaluite catre terti,
cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de
legislatia penala in vigoare.

11. Alte prevederi ale regulamentului oficial
11.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament.
11.2 Orice modificare survenita pe perioada desfasurarii proiectului va intra in
vigoare numai dupa afisarea pe site-ul oficial al RATB www.ratb.ro si publicarea
acesteia prin canalele de informare publica ale RATB, mentionate la punctul 3.5 al prezentului Regulament.

  • Evenimente Castiga o Invitatie cu RATB 16.12.2016 - 30.11.2018

  • Evenimente Castiga o Invitatie cu RATB 16.12.2016 - 30.11.2018

  • Evenimente Castiga o Invitatie cu RATB 16.12.2016 - 30.11.2018


Imagine
Evenimente Castiga o Invitatie cu RATB 16.12.2016 - 30.11.2018
Evenimente Castiga o Invitatie cu RATB 16.12.2016 - 30.11.2018

    Pagina 1 din 1   

Reddit
Digg It
Tumblr


Alte articole similare


Home/Prima pagina ←Subiect precedent
Subiect urmator→
Top

Termeni si conditii  |  Contact  |  Harta website

 

Teatrul de Revista `Constantin Tanase` este o Institutie de Cultura a Primariei Municipiului Bucuresti.
© TeatrulTanase.ro 2008 - 2020